Главная > Коллективный разум > Глобальный геополитический грабёж.

Глобальный геополитический грабёж.


22-05-2018, 16:37. Разместил: katsman
Щирого шабату, шановне хохлопейсате жидобандерство!!!!
 
Квітучий травень спонукає до розквіту наукової діяльності у царині однієї
з найважливіших наразі її галузей-кацапознавстві.
Перед тим, як перейти до розгляду чергового пласту безсмертних досліджнь
шановного пана Штепи, хочеться нагадати про більш активну участь у
троллінзі кацапів і їх дресованих звіряток з кримлагів-лугандонів. З
Мінстеця зиску зовсім мало. Святослав "Горький Лук" наразі у АТО та й вата
почала на противагу Полтаві чи Київськй Русі випускати у он-лайн, типу,
інтелектуалних, а насправді, гарно вміючих брехати "блохерів", один з яких
навіть дослідив появу дитини С.А. Бандери у розрізі його перебування у
концтаборі. Щоб вони так своїх історичних персонажів
досліджували:-)-багато стереотипів би зруйнували і багато героїв би 
переглянули.
  Тому, троллимо, розвінчуємо міфи, глумимось з ватних цінностей й робимо
й надалі корисні дії!
Темою лекції буде загарбництво кацапів.

Нам тільки сакля очі коле,
Чого вона стоїть у вас,
Не нами дана.
Т. Шевченко

 Там, де стала московська нога –є московська земля.
Ф. Достоєвський


Почнемо:

" Зовнішні вияви московського загарбництва (імперіалізму) пояснюють
загарбництвом москвинів (царів та урядів). Несила подивитися глибше,
побачити саме джерело московського загарбництва, побачити оті внутрішні
сили, що породжують і живлять його. Тих сил є кілька.
Московщина потребувала грошей на зброю, бо сусідні держави росли культурно
і економічно, отже і військово. Збільшувати податки уряд не міг, бо не
залишалося вже нічого ще не оподаткованого, а старих податків не могли
зібрати всіх. Залишалося грабувати сусідів. Московський народ за наказом
свого царя радо йшов підбивати, поневолювати, визискувати, обкрадати
сусідні народи. Замість працювати і віддавати панові доробок, надходила
золота нагода самому стати паном, забирати все у підбитого народу.
Щонайменше – бути підпанком, наглядачем, погоничем, жандармом на легкому
хлібі десь у підбитій Україні, Кавказі, Азії. А в якому краї жити –
москвинові байдуже. У кожному підбитому краї він почувається паном, бо має
владу наказувати і право та силу грабувати.
Отже, московське загарбництво постало і живиться не з примхи чи жадоби
самих московських царів, урядів, а також вдачею та світоглядом самого
московського народу. „Что взято – то свято",– каже москвин. А взято самої
землі чужої стократно більше, як мали своєї. "
Один в один як зараз. "Кримнаш", "Украінаншаземлябля". Тм де кацап наригав
чи насрав хоч раз, там "РуСССкая земля". А скільки на форумах я не
добивався у кацапів, де їх автохтонна территорія-не зізнаються. Як
цигани-кругом є, а землі своєї немає (хай мене пробачать цигани).
Одна, правда, заявила, що автохтонна територія кацапів-Київ, та це
сприймається, як недолугий жарт:-)

Далі:

"Московське загарбництво постало і живиться не з примхи чи жадоби самих
московських царів, урядів, а також вдачею та світоглядом самого
московського народу. „Что взято – то свято",– каже москвин. А взято самої
землі чужої стократно більше, як мали своєї. Так московська держава мала
у:
ХІІІ ст.–216.000 кв.км
XIV ст.–560.000 кв.км
XV ст.–8.720.000 кв.км
XVIІ ст.–14.392.000 кв.км
XVIIІ ст.–17.080.000 кв.км
XIX ст.–12.000.000 кв.км
XX ст.–23.000.000 кв.км
Московщина загарбала: 1556 р. Татарську Орду, 1581–1645 – Сибір, 1709 –
Україну, 1721 – Прибалтику і Фінляндію, 1739 – Східну Чорноморщину, 1783 –
Крим, 1792 – Західну Чорноморщину, 1772–1792 – частину Польщі, 1813 –
Грузію, 1815 – решту Польщі та Бесарабію, 1854 – Амурщину, 1865 –
Туркестан, 1881 – Хіву, Бухару.
„За 234 роки (з 1228 р.) Московщина мала 160 війн зовнішніх і 90 домашніх.
За 103 роки (1492–1595) Московщина воювала 50 років. Отже, в середньому
один рік воювала, а один готувалася до наступної війни"249. За останні 200
років Московщина воювала 128 років. Це були загарбницькі війни і лише 4
оборонні. Ті оборонні тривали 4 роки250.
Більшовицька Московщина воювала: 1917–1919 рр. Україну, 1920 р.– Польщу,
1921 р.– Казахстан і Грузію, 1922 р.– Туркменистан, Таджикистан і Україну
(селянські повстання), 1929 р.– Китай, 1936 р.– Японію, 1939 р.–
Фінляндію, Польщу, Румунію, 1941–1945 рр.– Німеччину, 1945 р.– Японію,
1956 р.– Мадярщину. Тепер у московському ярмі є 178 мільйонів люду (разом
із сателітами). За переписом 1926 р. в СРСР було: москвинів 52 %, а
немосквинів – 48 %. А за переписом 1939 р. було: москвинів 58 %, а
немосквинів 42 %. Отже, москвинів збільшилося на 6 %, а немосквинів
зменшилося на 6 %. Це за московською „статистикою".
Ці рядки написани досить давно. Але що знінилось. Замість того, щоб
впорядковувати наявні території, козломордий ніс стромляється куди може,
точніше, де по ньому не гепнуть. Нагадує старезного гвалтівника, що давно
вже неспроможний, але навіщось тягнесиломіць дівчат до ліжка.
Маю великі сподівання, що це вже агонія, що ця дебільна держава лиш
зменшиться.

Продовжуємо вивчати:

"Московське загарбництво почалося від заснування держави, коли Андрій
Боголюбський сплюндрував 1169 р. Київ. Його син Юрій Суздальський не брав
участі у бою під Калкою 1223 р. Він хотів, щоб татари побили київських
князів, а сам, зберігши військо, став би найсильнішим з них і міг
запанувати над усіма. Далі безперервно загарбували сусідні землі всі
Івани, Петри, Катерини, Миколи, Ленін, Хрущов.
Міністр Катерини ІІ Платон Зубов склав список держав та династій, що їх
має Московщина віддати Європі. У тому списку немає Швеції, Прусії, Польщі,
Австрії, Данії, Туреччини. Де ж вони поділися? Відповідь на це дає його
проект московської імперії. У тій імперії мало б бути шість столиць:
Петербург, Москва, Астрахань, Відень, Костянтинопіль і Берлін. У кожній
столиці – король, підлеглий московському імператорові251. Чи ж тепер у
Берліні, Варшаві, Празі, Софії, Будапешті, Бухаресті не васали імператора
Микити?
Понад сто років тому монархіст Ф. Тютчєв подав проект московського
загарбницького месіанізму. Той проект: 1) відновлює Візантійську імперію,
але столицю переносить із Царгорода до Петербурга; 2) об’єднує всі
християнські церкви в одну православну. Замінімо монархічну термінологію
на соціалістичну (Візантію – ІІІ Інтернаціоналом, православну церкву –
комунізмом) і маємо докладну копію промов та писань радянських Тютчєвих.
„Двадцяте століття належить нам, москвинам"252."
Ну й що? Ще недавно був план об'єднати Україну, Білорусь і підораху у одну
державу зі столицею у Києві (що характерно))))). Слабо Москвабад виглядав
би, як столиця "слов'янської" держави))).

Наступне:

"Під час війни 1939–1945 рр. у Москві перебувало чимало
емігрантів-комуністів із слов’янських земель, зайнятих німцями, Уряд СРСР
створив з них т. зв. „Всеслов’янський З’їзд", створив 1943 р. в Югославії
„Всеслов’янський комітет" з сербським комуністичним генералом М.
Масларічем на чолі, повторив 1941– 1945 рр. „Слов’янський комітет" в
Канаді, США, Франції, Англії, Південній Америці. Чому московські комуністи
відновили старе монархічне т. зв. „слов’янофільство"? Бо всі москвини –
монархісти і соціалісти – розуміють „слов’янофільство" і панславізм лише
як панмосковізм. Знищивши 1775 р. оборонця України – Запорізьку Січ,
Московщина розв’язала собі руки загарбувати українську землю, відібрала
1776 р. у 25 тисяч заможних козаків (як бачимо, почали розкуркулювати
українців не соціалісти 1930 року, а монархісти 1776 року) землю і роздала
москвинам. Тоді одержали: князь П. Вяземський 52 тисячі десятин, князь Г.
Потьомкін – 42 тисячі, граф І. Сковронський – 39 тисяч, московські
полковники – по 10 тисяч, офіцери – по 5 тисяч. Пізніше одержали ще: П.
Вяземський – 200 тисяч, Г. Потьомкін – 150 тисяч, 8 генералів – по 3–6
тисяч, 18 офіцерів – по 2–4 тисячі. Потім сотні і тисячі москвинів
одержували українську землю. Лише на обширі між Бугом і Дністром і лише за
10 років (1776–1786 рр.) Московщина загарбала 4,5 млн. десятин української
землі253, що її щедро поливали своїм потом і кров’ю наші прапредки ще 5
тисяч років тому."

То й що? А те саме. Щоправда, козаки тоді їх сюди не кликали, а дебільна
кримсько-бамбаська "вата" верещала "путєнпамагі". А кацапи у знак подяки
вивезли купупідприємств, та й просто  металобрухту. А рядові "поребрики",
кого ВСУ не перетворили на "немаємоскаля" не гребували нічим. Може, десь у
кацапському зажоп'ї й з'явиться така "діковінка", як унітаз)))

 Читаємо:
"Та Московщина загарбувала в Україні не лише землю. У правосвідомості
москвина – від ХІІ ст. до сьогодні панує неписаний закон, за яким „имение"
(земельний маєток) означає не лише землю, а й усе, що на тій землі стоїть,
росте і живе, себто разом з худобою і людьми. Селян уважали невіддільною
частиною „имения", тобто землі, на якій вони жили. Загарбані Московщиною
українські землі не були „диким полем", як пишуть московські історики. Та
земля була заселена українцями. Отже, вони автоматично стали кріпаками
нових московських поміщиків. Із 100 тисяч вільних козацьких господарств
лишилося 1752 р. лише 2959254. Роздавалася українська земля не лише
вельможам, генералам, а й московським селянам та іншим чужинцям. 1753 р.
прислано з московщини 40 тисяч селян і роздано їм (задарма) землі над
Дністром. Року 1781 прислано ще 50 тисяч. Потім ще, та й самі вони
приїздили тисячами. Московщина навіть сплачувала переїзд чужинцям і
надавала всіляку іншу допомогу."

Така сама фігня була і в минулому сторіччі, коли на схід України зсилали
усіляких маргіналів. Й потім ці нащадки зеків і проституток змушують нас
"Услишать Данбас". Хоча, часто-густо "Данбас" не може говорити))).

Lets go!

"Чорне море було однією з найголовніших основ могутності, добробуту і
культури українського народу та держави. І цю основу Україна боронила
тисячоліттями. Втрачаючи її, не раз знову повертала. Не допустити
український народ до Чорного моря (а з нього і до Середземного і в океан)
– було і є стратегічною метою всіх ворогів України. Німеччина ще перед А.
Гітлером уклала план незалежного Криму під своєю зверхністю. По 1917 р.
такі плани мала Туреччина. Кубанська Чорноморщина заселена нащадками
запорожців, а московська „демократія" не лише не прилучила її до УРСР, а й
заборонила школи, часописи, український театр на Кубанщині. Вона прилучила
Крим до УРСР, але не тому, що поступилася тискові України, Московщина хоче
мати свій тил в Україні, тому не дозволяє розвиватися в Криму українській
культурі, хоч там українці становлять 40 % населення."

Те саме путіноїди здійснюють наразі в Криму. Де при небогатій Україні за
її кошт були сотні російських шкіл, а після окупації виродки закрили ВСІ
українські школи. А було їх аж 7 (сім). No comments!
А зрадники, що аж ніяк не погно відчували сбе в Криму тепер з теплих місць
поступово витісняються "асвабадітєлямі" з різних сранєй-рязанєй))).
І мені, чомусь, їх не шкода зовсім))

Погнали)))

"До 1775 року існувала у Південній Україні незалежна республіка –
Запорізька Січ з величезними обширами землі, мала своїх громадян: козаків,
селян, міщан, незалежний уряд, вільне військо, власні закони. Ця
запорізька республіка вела власну, незалежну зовнішню політику, мала
послів у європейських державах, що фактично визнавали її незалежність,
підписуючи з нею державні угоди та присилаючи послів. Це робила навіть і
Польща, хоч офіційно вважала запорожців лише своїм допоміжним військом. Цю
українську республіку не раз пробували знищити тодішні великодержави:
Туреччина, Польща, москвини. Її передовий загін – Запорізький Лицарський
Орден торував їй шляхи до Чорного моря. Отже, Московщина насамперед
знищила той Орден і Республіку. Сильніше за Московщину Польща теж прагнула
цього, але скінчила Хмельниччиною. Знаючи це, Московщина вжила поради
китайського стратега і після Полтави почала зміцнювати свої залоги по всій
Україні та оточувати Січову Республіку колоніями москвинів, німців,
сербів. Найбільшою була Новосербія. Туреччина і Мадярщина гнобили слов’ян
на Балканах, і ті шукали нових земель поселення. Гурт австрійських сербів
на чолі з Іваном Хорватом просив московський уряд дозволу оселитися в
Україні. Московщина дуже радо віддала їм землі Січової Республіки. За
московським планом сербська колонія мала бути на взірець українського
козацтва, себто серби могли обробляти землю, водночас охороняючи кордон
від Туреччини, заснувати свій полк."

Новосєрбія-Новоросія)))) Все кацапи тужаться висрати щось нове, а виходить
усіляка гидота. Та й, що цікаво, сербосрань сранню була споконвіку. Й
лишається.

Далі:

"Що робила Московщина там, де не було кому захистити народи, показує доля
башкирів та калмиків. Загарбавши Башкирію та Калмикію (Московщина завжди
нищила історичні назви: Башкирію обернула на Уфімську і Оренбурзьку
губернії, Калмикію – на Самарську, Польщу – на Привіслінський край,
Естонію – на Ліфляндську губернію, Латвію – на Курляндську і т. п.),
Московщина проголосила їхні землі власністю держави і одразу послала туди
своїх урядовців та військові залоги. Урядовці мали право купувати
„государственные" землі на вигідних умовах. Ген. А. Юзефович купив 1
тисячу га за 4800 руб., а за місяць продав башкирам (колишнім її
власникам) за 25 тисяч руб. Його ад’ютант купив за 500 руб., а через
кілька днів продав башкирам за 15 тисяч. Інші, купивши по 2 руб. за
гектар, орендували башкирам за 12 руб. щороку. Отже, Московщина не лише
загарбала у башкирів землю, але й продаючи їм же, грабувала подвійно.
Земельних карт не було, і москвини купували „на око" цілі повіти. Кілька
купців з Москви разом з місцевими урядовцями купили за 21 тисячу руб.
повіт, що офіційно мав 30 тисяч га, а фактично – 70 тисяч га. Башкирів, що
пробували не віддавати своєї землі, Московщина висилала до Сибіру. За
коротких 20 років колись заможня Башкирія обернулася на країну голодних,
обдертих, виснажених людей, що масово вимирали. Таке „присоединение
окраин". Так само Московщина вигубила і калмиків. Їхня земля (Саратовщина)
врожайна, і калмики були заможні. Загарбавши у них понад мільйон гектарів,
Московщина спочатку вивозила з Саратовщини мільйон тонн зерна, хоч
населення теж масово вимирало з голоду. Лише за 9 років (1878–1887)
вимерло 25 % калмиків. Рятуючись, калмики втекли 1770 року до Китаю,
забравши з собою, що могли, на 60 тисячах возах. За 30 років московського
панування половина Саратовщини стояла пусткою, в бур’янах."

От таке чекатиме (не Дай Боже) й Україну, якщо заразі вдасться її зломити.
Але впевнений-не вдасться!
Женемо далі:

"Єдиний, хто твердо тримався землі, був українець. І хоч московський уряд
поставив „заградительные отряды", що не пускали українських робітників на
Південь, а тих, хто якось діставався, завертали московські землевласники,
в Південній Україні переховували українських робітників, записуючи їх до
місцевої людності, видаючи місцеві пашпорти. Погрози уряду карати за це
лишилися на папері, бо ж місцева московська влада складалася з
землевласників, що потребували робітників. Проф. Г. Тілтман писав:
„Українців прозвано „британцями Східної Європи". Дуже влучно! Українці, як
і британці, своєю ініціативністю, працьовитістю створили цивілізацію і
культуру вищу за ту, що їх оточувала. Також українці, як і британці, мають
(на погляд їхніх ворогів) ту хибу, що не розуміють, що їх переможено"257.
Англо-сакси були і є творцями цивілізації на диких землях усіх п’яти
континентів. Зрівнятися з ними можуть лише українці. Погляньмо на Зелений,
Сірий Клини та інші поселення українців в Азії, у Південній Америці, в
Канаді. Так і в Південній Україні українці перемогли своїм мирним творчим
генієм величезну, деспотичну силу московської імперії, що не допускала
Україну до Чорного моря. Українці таки заселили, всупереч московському
спротиву, всю Південну Україну і стали твердою ногою на Чорноморщині. Уряд
Керенського не дозволив українських шкіл та часописів у „Новороссии". Те
саме роблять більшовицькі уряди Москви."

Що сказати? Ні для кого не є секретом, що в кацапських "єбенях" якщо чиєсь
житло відрізняється від сірої убогої маси у кращий бік-то  ньому або живе
українець, що з якихось причин там залишився, або якась українка здуру
вийшла заміж за кацапа й змушена там існувати. І, навпаки, в Україні, де
найбільший відсоток наркоманів, злодюг, п'яниць й жебраків-там пропорційно
високий відсоток нащадків кацапів
Й що цікаво-якщо десь в іншому місці така людина потрапляє серед етнічних
українців-з часом вона відформатовується під оточуюче середовище й нічим
вже не відрізняється від ркшти. Але якщо їх чимало разом-то це
гарантований гнидник.
До того ж кацапи хильні до зради. Бо як побєдораси б не верещали про їх
перемогу над світовим злом, а від факту, що Гітлеру служило біля "лімона"
кацапів нікуди не подітися. й це при тому, що німці захопили відсотків
10-15 территорії рсфср (Україну, нагадаю, всю). Не виключю, що якби адольф
алоізович дійшов до Сахаліну-кацапів у його війську було б більше за
німців)))).І зараз теж можна пересвідчитись, що найбільше зрадників
Україні дали саме райони, де нащадків завезених з підорахи зеків і хвойд
було нйбільше...
 Подумав я-бачу, що вже чимало висвітлено- матеріалів ще вдосталь, тому
вирішив-решту закінчу у наступному шабаті.
Думаю, народ не проти.
Дякую.
Перейдемо до більш приємної частини лекції-музичної. Мова піде про одну
банду, яку я, особисто, вважаю однією з найкрутіших у світі хеві метал.
Зветься вона Grave Digger, на радість поціновувачам, існує і досі й
генерує непогані альбоми.
Але кавер буде з ранніх:Heavey Metal Breakdown
Текст песни
Metal invasion that’s all what we need
Metal dominion that’s all what we want
We come to give you rules and principles
What you have to do We come to shake your hands and legs
As fast as we can do Heavy Metal Breakdown
Women and children want to hear the noise
Women and children want to feel the beat
Bang your heads as fast as you can
Until you’re breaking down
The night is long, the show is right
Bang until you die
Heavey Metal Breakdown
Shake your legs and bang your heads
Heavey Metal Breakdown
---------------------------------------------
Металева троща

Металевий наступ-те, що треба нам
Металеву владу-в "косухах" пацанам
Ми прийшли, щоб дати вам правила життя
Ми прийшли змінити ваше світосприйняття

Металева троща о-о-о-о
Металева троща
Металева троща о-о-о-о
Металева троща

Жінки з діточками хочуть шум почуть
Жінки з діточками хочуть ритм відчуть
"Хаєром" крути щосили
Поки не впадеш
Шоу, кращого, ніж наше
В світі не знайдеш

Металева троща о-о-о-о
Металева троща
Металева троща о-о-о-о
Металева троща

Металева троща о-о-о-о
Металева троща
Металева троща о-о-о-о
Металева троща

Металева троща
Відчувай шалений драйв!
Металева троща

Ех, кайф!!! До речі, Пана Йосю хочу спитать, Grave Digger должен был давно
выступать в Одессе. Был?
Ну, добре, друзі, всім бажаю всього найкращого й, як завжди:

Українцям всім-перцівки
Білорусам всім-зубрівки
Молдованам всім-вина
А кацапам всім-говна!
скачать шаблоны для dle 10.3Финансовый портал как заработать на forex
Вернуться назад