Главная > Коллективный разум > Казламордый империализм.

Казламордый империализм.


7-06-2018, 16:49. Разместил: katsman
Привіт, колеги та шановні відвідувачі нашої лабораторії-сайту!
 
 
Ось і добігає кінця весна, її змінить літо й тому я бажаю всім його чудово
прожити-здійснити плани, набратися здоров'я й дуже бажано, дочекатись
вигнання кацапської нечисті з нашої землі і постяти на руїни Кремля.
Тема поточної лекції дуже мені цікава, я не раз дискутував по ній на
різних ресурсах. І наш корифей кацапознавства вельмишновний Павло Штепа
теж дуже цікаво її висвітлив.
Це-кацапський колоніалізм

Гайда гризти граніт науки
Отторжение малороссийского народа от государства нашего может быть началом
всех наших бедствий.
Петро І

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки великая Русь.
Гімн СРСР

"Москвини виправдовують своє загарбництво (імперіалізм) та колоніалізм
тим, що, мовляв, й інші народи загарбували чужі землі й обертали їх на
свої колонії. Хіба англійці не загарбали Австралію, Індію, пів-Африки,
пів-Америки? Хіба англійські колонії не перевершували територію Англії
багатократно?
 
 
 
При цьому замовчується різниця між своїм і англійським
колоніалізмом. Англо-сакси загарбували дикі, нецивілізовані землі, де
величезні простори годували лише кілька десятків тисяч тубільців. Через
кількасот років ті простори годують сотні мільйонів. Англійці перетворили
дикі степи та праліси в цивілізованіші, найбагатші країни, як от Північну
Америку, Австралію. Європейці, безперечно, визискували тубільців у своїх
колоніях. Але водночас і цивілізували їх: будували школи, лікарні, шляхи,
впроваджували культурне землеробство, промисловість. Європейці створювали
те, чого ЩЕ НЕ БУЛО. Навчали тисячі тубільців у своїх європейських школах
на учителів, лікарів, інженерів, урядовців, тобто творили провідну верству
тих народів. У ХХ ст. бачимо негрів з європейською освітою, президентів,
міністрів самостійних африканських та азійських новопосталих держав. Цю
культурно-творчу місію європейці, певна річ, виконували не з християнських
чи філантропічних спонук, не від доброго серця чи демократизму, а заради
власної користі. Колонії давали сировину, купували готові вироби, але це
збагачувало й місцевий народ, творило нові потреби. Щоб використати
багатства колоній, європейці шукали і знаходили їх, переробляли і завозили
до Європи. Найбільший вітрильник перевозив мало людей і вантажів, плив з
Європи до Америки місяць. Отож, були винайдені пароплав, залізниці,
телеграф. Машинну добу англійці започаткували не тому, що були
найрозумнішими, господарство трьох їхніх островів вимагало машин, а машина
дала нову величезну силу, найсильнішого рушія поступу на ім’я конкуренція.
Хто вкладає гроші у виробництво, хоче заробити більше, отже, мусить
виробити і продати більше. Машини вдосконалювалися і вимагали машиністів,
механіків, розвинених робітників більше – постала пекуча потреба загальної
й технічної освіти робітництва. Оскільки свої здібності людина розвиває
тоді, коли примушена життям давати собі раду сама, власними силами, іншими
словами – коли людина ВІЛЬНА, то кріпацтво стало величезним гальмом
технічного прогресу. Господарська конкуренція знищила також і розумове
рабство, допомогла людині боротися за свободу. Боротьба за вільну людину,
за вільний народ – найтрагічніші і найвеличніші сторінки в історії
європейського суспільства. З багатьох її виявів подивимося лише на одну,
що стосується нашої теми."
Англійці свої колоніальні народи тягнули до свого рівня, а кацапи тягнуть
вниз до свого. Порівняти англійську колонію Канаду і кацапську Якутію, як
порівнювати хер з носом.

Читаємо:

"Прагнення свободи – є невід’ємна властивість кожного живого створіння.
„Не хлібом єдиним живе людина" – побачили навіть москвини. Людина відчуває
голод не лише в шлунку, а й у серці, в душі. Прагне любові і духовної
насолоди в пісні, музиці, у красі, прагне жити повним життям не лише у
світі матеріальнім, а й у нематеріальнім. Нематеріальний, неозорий світ
називають світом Душі, світом Духу, світом Бога. Безбожники – дикунським
забобоном, нервами, почуттям. Життя показало переконливо навіть
безбожникам, що той неозорий світ є безмірно могутній, що любов до
свободи, ненависть до в’язниці, краса, віра в Бога і т. п. є СИЛЬНІШІ ЗА
РОЗУМ. Неозорий світ Духу, світ Душі є незнищимий, всемогутній,
всюдисущий: „Вірую в Єдиного Бога Отця, Вседержителя Творця всього озорого
і неозорого. І в Духа Святого, Господа Животворящого".
Історія боротьби людини за свободу просякнута кров’ю борців, що полягли в
боротьбі, навіть без шансів на перемогу, але з надією перемогти. Лесине
Українки „без надії сподіваюсь" вело й наших легендарних героїв до
ПЕРЕМОГ. Усі нерони, чингіс-хани не вигубили стільки борців за волю, як
Московщина, надто за останнє півстоліття в загарбаних землях. Як уже
говорилося, в самій Московщині воля ототожнюється з сваволею, безладом і
загибеллю їхньої держави. В. Ключевський пише, що москвини, їздячи до
Європи, були переконані, що європейські держави ось-ось поваляться, бо там
забагато „своеволия", тобто свободи людині. Щоправда, московська
інтелігенція голосно кричала про потребу свободи та лиш до 1917 р. Коли ж
захопила владу, показала всім волелюбним, що та свобода – не для них."

От і зараз у Приполярній Папуасії  більшість мешканців щиро вважають, що
диктатор-бєспрєдєльщік  путлєр, що тримає їх у стані худоби, набагато
кращий демократичних керівників, що так само підпорядковані закону, як
решта мешканців ввірених їм держав.

А от цікаво:

"Московщина завжди розуміла: щоб зберегти імперію, не досить знищити лише
самоуправління України. Треба знищити ВСЕ, що відрізняє українців від
москвинів: українську культуру, українські національні традиції і звичаї,
а насамперед і найголовніше – українську мову. Треба змосковщити не тільки
інтелігенцію, як до 1917 року, а саме джерело українства – українське
село. Монархісти не знайшли якоїсь личини, щоб нею замаскувати
московщення. Більшовицька Московщина ту личину знайшла. Це – світова
соціалістична наддержава, де всі народи і всі мови зіллються в один
наднарод з спільною мовою. А для змосковщення села треба було привезти в
Україну якомога більше москвинів і вивезти якомога більше українців. До
1917 року московську мову можна було почути лише в містах. За 40 років в
Україну переселилося понад шість мільйонів москвинів, як правило, вони
скрізь посідали керівні посади. Ще недосвідчені галичани-комуністи
нарікали: „Кількість місцевих таварищів на керівних посадах у Львові можна
почислити на пальцях однієї руки"299. Московський „Ежегодник Коминтерна"
за 1923 р. подає, що серед членів КПУ 1918 року було 2,5 % українців. Сама
КПУ зазначала, що 1923 року їх було лише 1,3 %300.
Що вище влада в УРСР, то менше в ній українців. Наприклад, 1929 року було
українців: у районній – 75,9 %, в окружній – 53,5 %, в обласній – 26,8 %.
Москвинів в Україні було 1924 р. 7 %, але на найвищих посадах 71 %. Євреїв
в Україні було 7,8 %, а на найвищих посадах – 24,5 %. Українців було 80 %,
а на найвищих посадах 3 %301. Українців наркомів УРСР було 1925 р. 1,8 %
(2 з 15)302.
По війні 1941–1945 рр. Московщина значно збільшила кількість комуністів в
українських селах. Наприклад, у Київській області сільських
парторганізацій 1941 р. було 497, а 1946 р. стало 4600. У Харківській
області – 496, а 1946 р.– 1117. Керівників парторганізацій присилали з
Московщини303.
Наприкінці 20-х – початку 30-х років московщення керівної верстви в
Україні набуло масового характеру. ЦК ухвалив 14 березня 1932 р.: 1)
нещадно винищити українську контрреволюцію; 2) знищити націоналістичні
ухили М. Скрипника та його прихильників; 3) перевірити діяльність усіх
установ України і спрямувати її на шлях, визначений Москвою; 4)
перебудувати форми та методи керівництва українською культурою. Виконати
все доручили П. Постишеву304. Через десять місяців П. Постишев звітував,
що з 120 тисяч членів і кандидатів КПУ він виключив 27,5 тисячі. А з
Московщини привіз 13 тисяч москвинів на посади парторгів, голів
контрольних комісій, секретарів райпарткомів і т. п. керівні посади.
Москвини керували 643 політвідділами, 202 політвідділами радгоспів305.
Московщина прислала 1937 р. в Україну цілу комісію: В. Молотова, М.
Хрущова, М. Єжова „перебудовувати форми та методи керівництва українською
культурою". За два місяці комісія вигубила всю верхівку КПУ, весь склад
секретаріату, політбюро, контрольної комісії. З 17 членів Президії
Верховної Ради УРСР залишилося лише 4, із 57 членів ЦК КПУ – лише 12;
винищила все керівництво Спілки письменників, з 15 тисяч парторгів КПУ
вигнала з посад і відібрала партквиток у 3 тисяч. Ще 1929 р. Московщина
вигнала з КПУ 9 % членів у містах і 16 % у селах. Року 1933 виключено 14 %
членів КПУ і 23 % кандидатів. На їхнє місце привезено 35 тисяч
москвинів306. Року 1931 Московщина змінила 80 % секретарів райкомів
КПУ307. Року 1946 змінила 38 % секретарів обкомів КПУ, 64 % голів облрад,
66 % керівників МТС. У деяких областях змінено 80–90 %. З 4 тисяч
„боротьбистів", що перейшли до КПУ, залишилося лише 119308, решту
Московщина знищила."
От звідкіля стільки ватників у нас((((. А що ж далі?

"По Переяславській поразці 1654 р. Московщина негайно прислала до наших
міст свої гарнізони. Після Полтавської катастрофи 1709 р. Московщина
подесятерила ці гарнізони в українських містах. Офіцери та солдати
гарнізонів так полюбили український хліб, ковбасу, сало, борщ, цукор, що
стали патріотами України і слушно вважали глупотою повертатися „на
родину". Московська влада давала їм в Україні посади від двірника чи
швейцара до губернатора включно, безплатну землю та позички. В архіві
Києва знаходимо список осіб, що одержали 1805 р. ділянки під будівництво
хат. В ньому 150 осіб: москвинів – 101, українців – 35, інших – 14.
Московські банки охоче давали їм позики, бо уряд забезпечував їх
повернення. Українцям таких позичок не давали. Отож 1897 р. стало в
Україні торгівців: москвинів 52 %, українців – 22 %, євреїв – 21 %.
Промисловців: москвинів 45 %, українців – 27 %, євреїв – 17 %318.
Наскільки вдалося змосковщити наші міста, зокрема столицю – показав 1917
рік. Московська влада скасувала самоуправління наших міст (Магдебурзьке
право) 1835 р. Московські міста ніколи самоуправління не мали. Коли по
82-річній перерві наші міста знову провели вільні, демократичні вибори до
міських управ, українці одержали від 4 % (в Одесі) до 20 % (в Києві)
голосів. Боючись слави і традицій стародавнього Києва, Московщина зробила
столицею УРСР заселений зайдами Харків. До Києва її боялася перенести
доти, доки не вигубила (1933 року) голодомором 8 мільйонів українських
селян та 90 % української інтелігенції. П’ятнадцять років боялася
переносити. Московщина боялася і гетьманських столиць. І до 1917 р. і по
1917 р. вона не дозволяє розбудовувати Чигирин і Батурин, обернувши їх на
занедбані, маленькі містечка. Досі нема залізниць до них. Навіть середніх
шкіл не дозволяла там до 1905 року засновувати."
 
 

Нічого не змінюється. Лізли і лізуть. Але нарешті треба зробити так, щоб
закрити дорогу назавжди.
Ну, продовжимо  читати

"Праукраїна вже в першому тисячолітті до РХ була великою торговельною
державою, мала зв’язки зі всім тодішнім культурним світом аж до Китаю та
Індії. Торговельних та культурних зв’язків зі Західною Європою не
переривала навіть і за татарської влади в Україні. Вони пожвавилися за
Литовсько-Руської держави та Гетьманщини. Завжди закордонна торгівля
приносила Україні великі кошти. Археологи знаходять в українських
(праукраїнських) могилах багато щирого золота. Таких розкішних будівель,
як Київська Св. Софія, було в Х ст. лише кілька в Європі.
Ще й не зміцнивши своєї влади, лише за 12 років по Переяславі, Москва
заборонила 1667 р. Україні продавати свої товари до інших країн, крім
Московщини. Але й на московсько-українському кордоні (існував до 1754 р.)
Московщина накладала на українські вироби велике мито, щоб зруйнувати
промисловість України. Після Полтави Московщина значно посилила і поширила
заборону Україні торгувати з Західною Європою, в 1716 р. їздити на Захід
по крам, в 1718 році – вивозити до Західної Європи український тютюн, а
1722 року – привозити в Україну західно-європейські товари. В 1723 році
заборонила продавати до Західної Європи бурштин та поташ; 1738 року –
коней; 1740 року – хутра; 1749 року – кожухи, вовну, овець; 1775 року –
сіль і т. п. і т. д.319. Все Україна мусила везти до Московщини. А там
москвини ставили українських торгівців у такі обставини, щоб купивши в них
за півціни, самим везти товар до Європи. Московські торгівці багатіли, а
українські бідніли, закордонна торгівля України опинилася в московських
руках."

А що зараз? Молочні війни, сирні війни, газові війни. Висновок-від кацапів
сама лиш шкода. І наступний уривок цю думку підкріпить:

"Всюди, де Московщина встановлювала своє панування, країни і народи швидко
убожіли. Так сталося з багатющою, культурною Україною, з культурними:
Естонією, Латвією, Литвою, Фінляндією, Польщею у ХVIII–XIX ст., а з
Чехією, Болгарією, Мадярщиною у ХХ ст.. Багатющий Сибір лежав під
Московщиною неосвоєним 400 років. Московщина воліла загарбувати вже
готове, зроблене сусідами. Для цього слід було постійно тримати велику
армію, а для неї – розбудовувати промисловість. Величезні кошти вклала
Московщина в Урал, але уральське залізо коштувало вдвоє дорожче, ніж
привезене з Європи, отож Московщина купувала всі залізні вироби, навіть
маленькі цвяхи331. Щоправда, імперія мала власне залізо і власне вугілля,
але вони були ... у мазепинській колонії. Дозволити українцям
розбудовувати Донбас, промисловість України – це зміцнювати силу України,
а отже господарську незалежність, що породжує культурну і політичну. Не
знайшлося іншого виходу, як закликати новітніх варягів: французів та
бельгійців. Змосковщений німець сумно зауважив: „Боротьбу між Кривим Рогом
і Уралом розв’язав чужоземний капітал і не на користь московського
національного капіталу"332. Європейці підрахували, що вони зароблять
більше, продаючи Московщині залізо та вугілля не європейське, а
українське. Побачили й політичне безсилля України захистити свої інтереси.
Зрозуміли, що Московщина перешкоджатиме їм розбудовувати Донбас, Кривий
Ріг. Треба було купити московський уряд.
Українці вже були заснували кілька своїх великих промислових та фінансових
підприємств – Донецько-Юр’ївське, Олексіївсько-Дніпровське, Таганрозьке
металургійні товариства та Київський і Харківський банки. Розбудова
української промисловості ставала твердо на власні ноги. Отже, щоб
перехопити її, треба було насамперед знищити українських промисловців та
банкірів. Московський уряд та банкіри Рябушинський, Путілов, Авдаков,
Утін, Плотніков разом з французькими банкірами Тальмані, порозумівшись,
спільними силами створили господарчу кризу в Україні: московський уряд
провів грошову „реформу" і пограбував в українців 75 % їхніх капіталів. За
знецінені гроші Московщина забирала задешево український найголовніший
вивізний товар – пшеницю і продавала її в Європі за повноцінні європейські
гроші."

А ось який правдивий уривок:

"Вираз „українець любить свою землю" не передає й крихти ставлення
українського селянина до своєї землі. Прапредки українців: трипільці,
сармати, скіфи, анти – всі мали богинею Землю-Матір. Про її культ у
селянина можна написати кілька великих наукових праць340.
Українець-емігрант бере з собою на чужину грудку української землі,
українець обожнює свою землю. Ось чому український малоземельний селянин
мучився, голодував на залишеному йому окупантами малюсінькому клаптику
землі, але не кидав його, не переселявся до міста, не їхав до Донбасу.
Московський же селянин ненавидів землю, кидав її за найменшої нагоди і
подавався світ за очі шукати легкого хліба. І всюди почувався, як удома.
Отож, коли французи розбудовували Донбас, москвини посунули туди. Саме в
Донбасі 1917 р. „советы" були україножерськими. Харківські „ради" щось
мимрили про права української мови, але донбасівські твердо стояли на
Валуєвському „Не было, нет и быть не может никакой Малороссии". Навіть
Малоросії. А почувши слово „український", скаженіли. Лише по 1933 р.
українці, рятуючись від московських катів і голоду, масово втікали на
Донбас і стали більшістю. Московщина затривожилася і вжила заходів: в
Донбасі немає жодної української середньої школи, не виходить жодного
україномовного часопису чи журналу, навіть не допускається туди українська
друкована продукція. Монархісти московщили лише інтелігенцію, а більшовики
– і робітництво та селянство."

Дамбас никто не слишіт! Хатім гаваріть па рускі! Хахляцкій язик прідумалі
австравєнгри! Ета наша зємля!
І традиційна люта, тваринна, дика ненависть до всього українського. Саме
це і є, мабіть , найголовніша скрєпа. Не любов до російського (ніхто з
бамбасів, мабуть, жодної російської народної пісні не заспіває)-а саме
ненависть до землі, що дала їм прихисток. Ну не мерзота?

Далі

"Московщина знає, що раніше чи пізніше її найбагатша колонія – Україна
таки вийде з імперії. Отже, треба її усіляко послаблювати, швидше
вичерпати її природні багатства, таким чином, ослаблена Україна змушена
буде знову приєднатися до Московщини. І тому щороку збільшується вивіз
української сировини, надто хапливо викачується природний газ. Головні
газопроводи прямують з України до Московщини, майже не розгалужуючись в
Україні. Увесь газ з Полтавщини пливе до Калузької та Рязанської областей,
а в Полтавщині не використовується. Природний газ видобувають також у
Дашаві (біля Дрогобича), в Шебелинці (біля Харкова), в Канівській (на
Кубанщині) та у Ставропільщині. Московщина побудувала газопровід від
Дашави до Москви. Разом поперечники всіх газопроводів з України до
Московщини становлять – 407 см, тобто 92 % всіх газопроводів самої
Московщини354.
Всю нафту, що її має СРСР, постачають колонії: Україна, Кавказ, Сибір.
Вони дали 1945 р.– 19,4 млн. тонн, 1960 р.– 148 млн. тонн, 1961 р.– 166
млн. тонн, 1963 р.– 200 млн. тонн. Московщина продала нафти в Європі: 1957
р.– 13,7 млн. тонн, 1961 р.– 41,3 млн. тонн, 1963 р.– 72 млн. тонн"

І хоч якась кацапська потвора хоч словом обмовилась про це? Але майже вся
кацапня-від ще беззубих дітей до вже беззубих старих буде з пінкою в роті
вас переконувати, що "хахливаруютгаз" . І що? Крали-крали - і в підсумку
...винні нам 2 лярда зелені)))))

Ну, мабуть, на цій оптимістичній ноті закінчимо лекцію й перейдемо до
римування. Вірш буде у стилі сатири й глуму. Чомусь, згадалось одне з
яскравих обличь срусскага міра-обсмалена бурятська мармиза поціновувача
творчості кобзона Доржі Батомункуєва (так, виявляється, його звуть))))
Ну я викажу свою версію пригод цього нащадка могутніх воїнів, які вважали
предків кацапів худобою, а самі стали їхніми лакеями.

Бурят, цеглина і Кобзон

Ішов бурят Луганськом,
І дивився на дівчат
А на плечі його висів
Російський автомат

Таких красунь чарівних
Не бачив він ніде
Ні в Омську, ні в Елісті
І ні в Улан-Уде

Аж раптом зверху чутно шум-
Підняв обличчя хлоп
Цеглина просвистіла
Й буряту прямо в лоб

І з черепом розбитим
Він на бруківку впав
Але на своє щастя
Мізків бурят не мав

Доржі Батомункуєва
В лікарню завезли
Наклали 48 швів
І в ліжко принесли

Наркоз уже не діє
І чує він крізь сон
"Да Вы бурят! Ах как я рад!"
Сказав співак Кобзон

Така драматична історія))))

Перейдемо до музичної сторінки й послухаємо одну класну пісеньку однієї з
моїх нйулюбленіших команд-до речі в даному випадку спавалась вон у Києві.Кайф!!! Та час прощатися
Друзі, всім бажаю всього найкращого й, як завжди:

Українцям всім-перцівки
Білорусам всім-зубрівки
Молдованам всім-вина
А кацапам всім-говна!
скачать шаблоны для dle 10.3Финансовый портал как заработать на forex
Вернуться назад